Вимоги до оформлення матеріалів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ НА СТОРІНКАХ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ

Для розміщення на сторінках офіційного сайту Ресурсного центру приймають науково-методичні матеріали провідного досвіду психолого-педагогічних працівників у вигляді перспективних планів, конспектів занять, сценаріїв, тренінгів, корекційних програм та ін.
Рукопис необхідно надсилати в електронному варіанті в режимі .doc версії Word 1997-2010 рр. на адресу Ресурсного центру. Назви файлів (латиницею) мають відповідати прізвищу автора (Рetrenko.doc).
Вимоги до набору матеріалів. Основний текст рукопису необхідно друкувати через інтервал 1,5 без перенесень, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman. Параметри сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіши Tab і знаків пропуску).
Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире (–), а також використання лапок такого формату: «» («текст»).
Виділення фрагмента тексту можливе курсивом (підкреслення не допускається).
Бібліографічні посилання потрібно оформляти так: на одне джерело – [1, с. 4], на кілька джерел – [4, с. 55; 10, с. 15]. Можливе покликання без зазначення сторінки, якщо йдеться про джерело загалом.
Через один рядок після основного тексту – використана література.
Оформлювати бібліографію потрібно згідно з «Бюлетенем ВАК України» № 5, 2009 р.
До матеріалів на окремому аркуші необхідно додати інформацію про автора (українською мовою):
– фото;                                                                   
– прізвище, ім’я, по батькові;                             
– посада;                                                               
– місце роботи;                                                    
– стаж роботи за фахом;
– освіта;
– кваліфікаційна категорія;
– рік атестації;
– коло наукових інтересів;
– e-mail, мобільний телефон.
Редакційна колегія Ресурсного центру залишає за собою право рецензувати, редагувати та проводити відбір матеріалів.
Після проходження рецензування буде надіслано повідомлення електронною поштою з повним розрахунком вартості та всіх можливих способів оплати за наукову обробку, розміщення та видачу сертифіката.
Відповідальність за достовірність фактів, покликань, власних імен, а також правильність перекладу покладено на автора.

Матеріали, опубліковані на сторінках Ресурсного центру, відображають погляди авторів, які не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії.

Немає коментарів:

Дописати коментар